Sorumluluk Reddi

Makale içeriklerinden yalnızca yazarları sorumludur. Herhangi bir hak ihlali durumunda platform ve/veya diğer üyelere sorumluluk yüklenemez. Yazar, başka kişi ve kurumların haklarını çiğnemeyecek şekilde etik ve ahlaki ilke ve kurallara uygun, hak ve özgürlüklere karşı saygılı davranacağını peşinen kabul eder. Bilinçsiz bir şekilde yaptığı tespit edilebilecek hataları düzeltmek üzere gerekli aksiyonları eksiksiz ve zamanında alır. Özgün içerik üretmeyi ve yazılarında; yeni sorular sormayı, mevcut ve olası problemleri geçerli argümanlarla tartışıp toplumsal fayda üretmek amacıyla yenilikçi çözüm önerileri getirmeyi hedefler. Öngörü sahibidir.