Hoş Geldiniz

Hoş Geldiniz

Hoş Geldiniz Hoş Geldiniz Hoş Geldiniz

Gelin, birlikte ve birbirimizden öğrenelim. 

Manifesto

image57

Entelektüel Merak

Anlamak, öğrenmek ve paylaşmak üzere entelektüel bir merakın peşinde bir komünite oluşturmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki değişim kaçınılmaz. Varoluşun temelinde bu değişim var. Ancak bugün geldiğimiz noktada değişimin hızı bambaşka bir seviyeye ulaştı. Bu da yaşadığımız çağın dinamiklerine adaptasyonu zorlaştırdı. Üstelik Kanada Başbakanı Trudeau`nun da ifade ettiği gibi "Değişim, hiç bu kadar hızlı olmamıştı, ama bundan sonra da hiç bu kadar yavaş olmayacak."

image58

Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemi

Zamanı yakalamak, üssel düşünme becerisini elde etmek ve çeviklik kazanmak için yönümüzü Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemi`ne çevirdik. Ekosistem içerisinde kapalı oturum çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek yenilikleri yerinde deneyimliyor, yeni iş yapış şekillerini öğreniyor ve girişimlerle işbirliği yapma fırsatı elde ediyoruz. Girişimlere destek olabilmek üzere mentorluk, danışma kurulu üyeliği ve co-investment seçeneklerini değerlendiriyoruz. 

Bir kıvılcım yeter, biliyoruz. 

image59

Network Effect

Ekosistem ile özel sektör arasında ve katılımcı kurumlar ve kişiler arasında etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. Farkındayız ki Ekosistem, özel sektör kuruluşlarıyla bir bütün. Biz de bu bütünlüğü korumak için mümkün olduğu kadar sık bir araya geliyor, birbirimizden ve birlikte öğreniyoruz. İçimizden çıkabilecek kıvılcımları birlikte kuluçkaya alıyor, bu kıvılcımları yaygınlaştırarak besliyoruz. Paulo Coelho`nun ifade ettiği gibi "Gitmeye değer yerlerin kestirmesi yoktur."   

Destekçilerimiz

image60

Faruk Eczacıbaşı

İTÜ Arı Teknokent

İTÜ Arı Teknokent

image61

İTÜ Arı Teknokent

İTÜ Arı Teknokent

İTÜ Arı Teknokent

image62

KWORKS

İTÜ Arı Teknokent

KWORKS